Fant Dirhem

Vårt dyktige styremedlem og ivrig detektorist Cato Mikkelsen fant 4. oktober en fantastisk godt bevart arabisk sølvmynt fra vikingtid i Sandefjord. Det viser seg å være en Abbasidisk dirhem fra kalif al-Mutawakkil ala-llah (847-861 AD). Funnet er idag godt dekket i Sandefjords blad.