Vi arrangerer kurs

 
Har du lyst til å lære mer om arkeologi, kulturhistorie og metallsøk?

I samarbeid med Vestfold og Telemark Fylkeskommune arrangerer vi åpent kurs for alle som ønsker å lære mer om metallsøking som hobby. Her er alle velkommen. Barn må være i følge med voksne.

Kurset er todelt, med teori i klubbens lokaler i Hystadveien 15, onsdag 15 april fra kl. 18 til 21. Den andre delen er praktisk metallsøk, og vil foregå utendørs på egnet sted, lørdag 18. april fra kl. 10 til 16.

Kurset er gratis og kostnadsfritt. Klubben har noen metallsøkere til utlån, gi beskjed ved påmelding om du ønsker å låne en søker.

Kurset krever ingen forkunnskaper, kun godt humør. Du behøver ikke være medlem av klubben for å delta.

Påmelding skjer ved å sende en e-post med navn, fødselsdato, adresse og telefonnr, samt om du trenger å låne detektor. Send e-post til: post@soomsk.no. Du vil få tilbakemelding om bekreftet kursplass.

Alle kursdeltakere vil få kursbevis etter endt kurs.