Etikk og lovverk

bauta_pa_frostating

  • Metallsøking reguleres av kulturminneloven, den finner du i sin helhet her: Kulturminneloven på lovdata.
  • Det kom nye retningslinjer fra Riksantikvaren i 2017, disse kan leses her: Retningslinjer for Metallsøking.
  • Det er ikke tillatt å søke på eller nære fredede kulturminner, bruk Kulturminnesøk, Miljøstatus, Kilden e.l. og sjekk området du skal gå på før søk. Ting kan være fredet selv om det ikke er oppført i Kulturminnesøk, er du usikker ta kontakt med fagmiljø og spør. 
  • Alle gjenstander fra før 1537 og mynt fra før 1650 er statens eiendom og må leveres inn, ta kontakt med fagmiljø lokalt for å finne ut hvordan dette håndteres der du søker. Funnskjema må fylles ut, det finner du her. Det er mulig å be om finnerlønn, men er sjelden snakk om store summer og den må deles med grunneier.
  • Skaff alltid tillatelse fra grunneier før du søker på ett område.
  • Etter anbefaling fra arkeologene bør man unngå å grave dypere enn pløyelaget da dette er uforstyrret.
  • Kommer du over noe du tror kan være en grav e.l., stopp og grave, fyll igjen, merk stedet og ta kontakt med fagmiljø.
  • Rydd opp etter deg! Ta med all søppel du graver opp, og fyll igjen hull, da får du lov å komme tilbake igjen. Husk at du er ambassadør for alle andre som driver med denne hobbyen når du er ute og søker.