Funngalleri

Her ligger bilder av funn gjort av vår medlemmer. 

Mynter

Etterreformatoriske gjenstander(Fra etter 1537)

Vektlodd

Spenner

Knapper

Blyplomber

Andre gjenstander

Kuler&Krutt


Førreformatoriske gjenstander(Fra før 1537)